Utgången film

Kamerastockholm får ibland in, och säljer utgången film.