Kodak Hypo clearing agent, HCA 19 Lit

Köp
  • 155,00 kr

Kodak HCA förkortar sköjtiden för film och paper med ungeför hälften.

Den ökar också arkivbeständigheten.

SKU: 17015