Hyresvillkor

Hyresvillkor

 

 • 1 § Du kan hyra kameror från Firma Joakim Reynols/Kamerastockholm endast som företag. Betalning av hyreskostnaden sker med faktura eller kontokort. I vissa speciella fall måste man erlägga en deposition som motsvarar den hyrda utrustningens värde. Depositionen betalas tillbaka efter hyresperiodens slut. Hela eller delar av depositionen kan komma att ej återbetalas, som till exempel vid försenad återlämning, skada på utrustningen mm. Se 3 § vad som gäller.
   • 2 § Du som kund (hyrestagare) ansvarar för hyrd utrustning från det att den mottages inför hyresperiodens början, till dess att den är tillbaka hos Firma Joakim Reynols/Kamerastockholm efter hyresperiodens slut.
   • 3 § All utrustning som hyrs från Firma Joakim Reynols/Kamerastockholm är oförsäkrad. Det innebär att hyrestagaren är ansvarig för de hyrda produkterna under hyresperioden. Om utrustningen blir stulen, helt eller delvis skadad, eller på annat sätt inte kan returneras i samma skick som den var vid hyresperiodens början, blir hyrestagaren skyldig att ersätta Firma Joakim Reynols/Kamerastockholm med motsvarande belopp. Motsvarande belopp innebär att Firma Joakim Reynols/Kamerastockholm har rätt att kräva ersättning med motsvarande det belopp som en likvärdig utrustning kostar att återanskaffa. Alternativt kräva ersättning med det belopp som det kostar en verkstad att laga trasig utrustning så att den blir i samma skick som vid hyresperiodens början. Firma Joakim Reynols/Kamerastockholm kan även kräva ersättning för slitage som uppkommit på den hyrda produkten under hyresperioden i vad som kan anses vara ”slitage utöver det normala”. Detta gäller även om produkten inte måste skickas till verkstad för att fortsätta fungera. Bedömning görs dock från fall till fall.
   • 4 § Firma Joakim Reynols/Kamerastockholm tar inte ansvar för kostnader som kan uppstå för hyrestagaren eller annan person/företag, om hyrd upprustning skulle helt eller delvis gå sönder/sluta fungera, under hyresperioden. Firma Joakim Reynols/Kamerastockholm ansvarar inte för slitage eller eventuella skador på bilder, filmer eller annat som används i utrustningen, samt på material eller extern utrustning som sammankopplas eller används tillsammans med den hyrda utrustningen.
   • 5 § Upphämtning/återlämning av hyrda produkter sker normalt de dagar som hyresperioden startar/slutar. Dock finns möjlighet att hämta upp produkten kvällen innan hyresperioden startar, samt lämna tillbaka morgonen efter att hyresperioden slutar, OM den hyra produkten inte är bokad av annan kund dessa dagar.
   • Firma Joakim Reynols/Kamerastockholm ansvarar för att den utrustning som hyrs är i fullgott skick när den levereras till hyrestagaren (dock ej om det har blivit transportskadat på väg till hyrestagaren). Det innebär att vi
om möjligt
   byter ut ej fungerande utrustning (där felet ej beror på yttre åverkan från hyrestagaren eller annan person) inom Sverige utan extra kostnader för dig som hyrestagare. Endast om Firma Joakim Reynols/Kamerastockholm ej har möjlighet att leverera en likadan eller liknande produkt som slutat fungera, kan återbetalning för den dag/dagar som den hyrda utrustningen inte kan användas, bli aktuell till hyrestagaren. Firma Joakim Reynols/Kamerastockholm godkänner inga andra skadeståndskrav. Hyrestagaren ska alltid skyndsamt kontakta Firma Joakim Reynols/Kamerastockholm via info@kamerastockholm.se och meddela om/när hyrd utrustning har gått sönder/slutat fungera. Krav på återbetalning av hyreskostnader accepteras inte i efterhand, som inte har meddelats enligt ovan. Om hyrda produkter ska skickas med postpaket räknas de dagarna det tar att skicka, som hyrdagar. Det innebär att dessa kommer debiteras som vanliga hyrdagar.