Hyrservice

 • Hyrsortiment hos Kamerastockholm.

Priserna avser per dag, exkl moms.

Förfrågan om hyra eller bokning görs via +46(0)70-249 45 38 eller info@kamerastockholm.se

Hyresvillkor hittar du längst ner på sidan.

Ju fler dagar man hyr från och med den fjärde dagen, desto billigare blir det per dag, se nedan:
1 dag= 1 dags hyra
2 dagar= 2 dagars hyra
3 dagar= 3 dagars hyra
4 dagar= 4 dagars hyra -15% rabatt
5 dagar= 5 dagars hyra -20% rabatt
6 dagar= 6 dagars hyra -25% rabatt
7 dagar= 7 dagars hyra -30% rabatt

- Observera att dessa rabatter inte gäller utrustning som är inhyrd från annan leverantör -

Mellanformat

 • Pentax 67 kamerahus + TTL-Prisma - 420 kr/dag (finns 2 stycken)
 • Pentax 67 objektiv 45/4 - 300 kr/dag
 • Pentax 67 objektiv 55/4 - 300 kr/dag
 • Pentax 67 objektiv 75/4,5 - 300 kr/dag
 • Pentax 67 objektiv 90/2,8 - 300 kr/dag
 • Pentax 67 objektiv 90/2,8 Centralslutare (blixtsynk på alla tider) 300 kr/dag
 • Pentax 67 objektiv 105/2,4 - 350 kr/dag
 • Pentax 67 objektiv 135/4 Makro - 300 kr/dag
 • Pentax 67 objektiv 165/2,8 - 300 kr/dag
 • Pentax 67 mellanringar, kit med 3 olika storlekar - 100 kr/dag
 • Mamiya RZ PROII kamerahus inkl. ljusschakt - 420 kr/dag (finns 3 stycken)
 • Mamiya RZ objektiv 50/4,5 - 300 kr/dag
 • Mamiya RZ objektiv 50/4,5 ULD (flytande linselement) - 400kr/dag
 • Mamiya RZ objektiv 65/4 L-A (flytande linselement) - 400kr/dag
 • Mamiya RZ objektiv 65/4 - 300 kr/dag
 • Mamiya RZ objektiv 75/3,5 - 300 kr/dag
 • Mamiya RZ objektiv 90/3,5 - 300 kr/dag (finns 2 stycken)
 • Mamiya RZ objektiv 110/2,8 - 350 kr/dag (finns 2 stycken)
 • Mamiya RZ objektiv 140/4,5 M/L-A - 300kr/dag
 • Mamiya RZ objektiv 180/4,5 - 300 kr/dag
 • Mamiya RZ objektiv 250/4,5 - 300kr/dag
 • Mamiya RZ Prismasökare med ljusmätare - 200 kr/dag (finns 2 stycken)
 • Mamiya RZ 120-magasin - 120 kr/dag (finns 6 stycken)
 • Mamiya RZ Winder II - 100 kr/dag
 • Mamiya RZ mellanring No.1 - 100 kr/dag
 • Mamiya RZ mellanring No.2 - 100kr/dag
 • Mamiya RZ Polaroidmagasin - 100 kr/dag
 • Mamiya RZ dubbel trådutlösare mekanisk - 75 kr/dag
 • Mamiya RZ elektrisk trådutlösare - 75 kr/dag
 • Mamiya RZ L-grip handtag - 75 kr/dag
 • Mamiya 645 AFDII kamerahus med prismasökare inkl. filmmag. - 420 kr/dag
 • Mamiya 645 AFD kamerahus med prismasökare inkl filmmag. - 420kr/dag
 • Mamiya 645 objektiv AF 55/2,8 - 300 kr/dag
 • Mamiya 645 objektiv AF 80/2,8 - 300 kr/dag (finns 2 stycken)
 • Mamiya 645 objektiv AF 150/3,5 - 300 kr/dag

  35mm kameror

  • Contax G2 Kamerahus - 750 kr/dag
  • Biogon 28/2,8 - 400 kr/dag
  • Planar 35/2 - 400 kr/dag
  • Planar 45/2 - 400 kr/dag
  • Sonnar 90/2,8 - 300 kr/dag
  • Contax TLA 200 blixt 300 kr/dag
  • Nikon F5 Kamerahus - 300 kr/dag
  • Nikkor AF 20-35/2,8D - 300 kr/dag
  • Nikkor AF-S 35/1,8G - 300 kr/dag
  • Nikkor AF-S 50/1,4G - 300 kr/dag
  • Nikkor AF 50/1,4D - 300 kr/dag
  • Nikkor AF 85/1,8D - 300 kr/dag
  • Nikkor SB-26 blixt - 200 kr/dag
  • Nikon SB-28 blixt - 200 kr/dag
  • Nikon TTL-kabel - 50 kr/dag

  Övrigt

  • Minolta Autometer IVF ljusmätare (dagsljus + blixtljus) - 200 kr/dag
  • Sunpak Ringblixt DX12R - 300 kr/dag

   

  Hyresvillkor

  • 1 § Du kan hyra kameror från Firma Joakim Reynols/Kamerastockholm endast som företag. Betalning av hyreskostnaden sker med faktura eller kontokort. I vissa speciella fall måste man erlägga en deposition som motsvarar den hyrda utrustningens värde. Depositionen betalas tillbaka efter hyresperiodens slut. Hela eller delar av depositionen kan komma att ej återbetalas, som till exempel vid försenad återlämning, skada på utrustningen mm. Se 3 § vad som gäller.
   • 2 § Du som kund (hyrestagare) ansvarar för hyrd utrustning från det att den mottages inför hyresperiodens början, till dess att den är tillbaka hos Firma Joakim Reynols/Kamerastockholm efter hyresperiodens slut.
   • 3 § All utrustning som hyrs från Firma Joakim Reynols/Kamerastockholm är oförsäkrad. Det innebär att hyrestagaren är ansvarig för de hyrda produkterna under hyresperioden. Om utrustningen blir stulen, helt eller delvis skadad, eller på annat sätt inte kan returneras i samma skick som den var vid hyresperiodens början, blir hyrestagaren skyldig att ersätta Firma Joakim Reynols/Kamerastockholm med motsvarande belopp. Motsvarande belopp innebär att Firma Joakim Reynols/Kamerastockholm har rätt att kräva ersättning med motsvarande det belopp som en likvärdig utrustning kostar att återanskaffa. Alternativt kräva ersättning med det belopp som det kostar en verkstad att laga trasig utrustning så att den blir i samma skick som vid hyresperiodens början. Firma Joakim Reynols/Kamerastockholm kan även kräva ersättning för slitage som uppkommit på den hyrda produkten under hyresperioden i vad som kan anses vara ”slitage utöver det normala”. Detta gäller även om produkten inte måste skickas till verkstad för att fortsätta fungera. Bedömning görs dock från fall till fall.
   • 4 § Firma Joakim Reynols/Kamerastockholm tar inte ansvar för kostnader som kan uppstå för hyrestagaren eller annan person/företag, om hyrd upprustning skulle helt eller delvis gå sönder/sluta fungera, under hyresperioden. Firma Joakim Reynols/Kamerastockholm ansvarar inte för slitage eller eventuella skador på bilder, filmer eller annat som används i utrustningen, samt på material eller extern utrustning som sammankopplas eller används tillsammans med den hyrda utrustningen.
   • 5 § Upphämtning/återlämning av hyrda produkter sker normalt de dagar som hyresperioden startar/slutar. Dock finns möjlighet att hämta upp produkten kvällen innan hyresperioden startar, samt lämna tillbaka morgonen efter att hyresperioden slutar, OM den hyra produkten inte är bokad av annan kund dessa dagar.
   • Firma Joakim Reynols/Kamerastockholm ansvarar för att den utrustning som hyrs är i fullgott skick när den levereras till hyrestagaren (dock ej om det har blivit transportskadat på väg till hyrestagaren). Det innebär att vi, om möjligt, byter ut ej fungerande utrustning (där felet ej beror på yttre åverkan från hyrestagaren eller annan person) inom Sverige utan extra kostnader för dig som hyrestagare. Endast om Firma Joakim Reynols/Kamerastockholm ej har möjlighet att leverera en likadan eller liknande produkt som slutat fungera, kan återbetalning för den dag/dagar som den hyrda utrustningen inte kan användas, bli aktuell till hyrestagaren. Firma Joakim Reynols/Kamerastockholm godkänner inga andra skadeståndskrav. Hyrestagaren ska alltid skyndsamt kontakta Firma Joakim Reynols/Kamerastockholm via info@kamerastockholm.se och meddela om/när hyrd utrustning har gått sönder/slutat fungera. Krav på återbetalning av hyreskostnader accepteras inte i efterhand, som inte har meddelats enligt ovan. Om hyrda produkter ska skickas med postpaket räknas de dagarna det tar att skicka, som hyrdagar. Det innebär att dessa kommer debiteras som vanliga hyrdagar.